zubożenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

zubożały; -ali
zubożeć -żeję, -żeją; -żał, -żeli

Słownik języka polskiego PWN

zubożenie «ubóstwo, bieda»
zubożały
1. «taki, który zubożał»
2. «taki, który stał się mniej obfity lub mniej różnorodny»
zubożeć
1. «stać się ubogim lub uboższym»
2. «stać się mniej obfitym lub mniej różnorodnym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego