zurbanizowany

Wielki słownik ortograficzny PWN

zur•banizować -zuję, -zują

Słownik języka polskiego PWN

zurbanizować «nadać czemuś miejski charakter»
zurbanizować się «zostać zurbanizowanym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego