zwarcie

Wielki słownik ortograficzny PWN

zwar•cie (w sposób zwarty)
zwar•cie; zwarć
ze•wrzeć -wrę, -wrzesz, -wrą; -wrzyj•cie; zwarł, zwar•ła, zwar•li; zwarł•szy; zwar•ty

Słownik języka polskiego PWN

zwarcie
1. «zetknięcie się przewodów w obwodzie elektrycznym, powodujące nieprawidłowy przepływ silnego prądu i uszkodzenie instalacji»
2. jęz. «powstające przy wymawianiu spółgłosek zetknięcie się przeciwległych narządów mowy»
3. zob. okluzja w zn. 3.
4. «w boksie, szermierce: pozycja uniemożliwiająca walkę zawodnikom, którzy zwarli się ze sobą»
5. «zwarty szyk oddziałów wojskowych»
zwarty
1. «złożony z osób, elementów, przedmiotów znajdujących się bardzo blisko siebie»
2. «składający się z elementów bardzo dobrze pasujących do siebie»

• zwarcie, zwarto • zwartość
zewrzećzwierać «zetknąć ze sobą i zacisnąć szczęki, zęby, nogi itp.»
spółgłoska zwarto-szczelinowa «spółgłoska, przy której wymawianiu powstaje zwarcie narządów mowy oraz szczelina między nimi, następujące bezpośrednio po sobie»
spółgłoska zwarto-wybuchowa «spółgłoska, przy której wymawianiu powstaje zwarcie narządów mowy, a następnie gwałtowne ich rozwarcie»
wydawnictwo zwarte «wydawnictwo ukazujące się jednokrotnie jako skończona całość»
zewrzeć sięzwierać się
1. «o szczękach, zębach, nogach itp.: zostać zwartym»
2. «utworzyć ciasno zbitą gromadę»
3. «o zapaśnikach i bokserach: walczyć, stykając się głowami i barkami»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kłopoty z z
11.12.2003
Konrad Szołajski nakręcił komedię pt. Człowiek z... (nagłe urwanie wypowiedzi po przyimku, chodzi o aluzję do Człowieka z marmuru i Człowieka z żelaza). Czy w tym tytule z jest sylabą?
Czy w wymowie pojawia się na końcu samogłoska y? Na czym polega różnica w wymowie człowiek z... i człowiek zy (na przykład człowiek pracujący dla organizacji o nazwie Zy, bo wydaje mi się, że da się tę różnicę uwzględnić w brzmieniu)?
nieartykułowane NIE
1.09.2012
Nieartykułowany dźwięk wyrażający zgodę zgodnie zapisujemy jako mhm, taką też postać przytacza prof. Mirosław Bańko we Współczesnym polskim onomatopeikonie (2008). Interesowałoby mnie, czy dysponujemy onomatopeją „antonimiczną”, czymś w rodzaju y-y. Dźwięk dobrze znany – ale jak go zapisać?
Dzielimy jabłko na sylaby
27.02.2019
Witam Państwa pytaniem o jabłko.
Jak poprawnie można podzielić wyraz jabłko, przenosząc jego część do innej linijki. Zawsze myślałam, że: ja-błko, jabł-ko i jab-łko to trzy poprawne formy. Wpis w książce do kl. IV szkoły podstawowej informuje, żeby nie dzielić na ja-błko.
Kto się myli?
Pozdrawiam bardzo serdecznie.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... sieciową.
  Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie było
  zwarcia przewodów. A cóż to jest zwarcie? Jest to zetknięcie się...
 • ... odporności na włamanie - "C".

  Największym atutem zamka jest jego solidna,
  zwarta budowa uniemożliwiająca otwarcie drzwi metodami siłowymi np. poprzez wyważenie czy...
 • ... w tym skupieniu myśli, nie na tyle jednak spoistym i zwartym, by nie mogło w nie przeniknąć wspomnienie, marzenie, nadzieja,
  a...

Encyklopedia PWN

zwarcie drzewostanu, stopień zwarcia,
określenie intensywności i rodzaju stykania się ze sobą koron drzew w drzewostanie;
utworzone zazwyczaj przypadkowo połączenie elektr. między co najmniej 2 punktami obwodu elektr. o różnych potencjałach lub między punktem obwodu a ziemią (gruntem), stanowiące drogę o bardzo małym oporze elektr. w stosunku do oporu całości obwodu elektr.;
mat. przestrzeń topologiczna X, będąca przestrzenią Hausdorffa (każde 2 punkty leżą odpowiednio w 2 rozłącznych podzbiorach otwartych) oraz taka, że z każdej rodziny zbiorów otwartych w X, dającej w sumie X, można wybrać skończoną podrodzinę, której elementy też sumują się do X.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego