zwierzchnik

Wielki słownik ortograficzny PWN

zwierzch•nik -ikiem; -icy, -ików

Słownik języka polskiego PWN

zwierzchnik «ten, kto ma nad kimś władzę»
• zwierzchniczka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego