zwierzchnik

Wielki słownik ortograficzny PWN

zwierzch•nik -ikiem; -icy, -ików

Słownik języka polskiego PWN

zwierzchnik «ten, kto ma nad kimś władzę»
• zwierzchniczka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

ekspapież
15.12.2006
Proszę o wyjaśnienie poprawności użycia zwrotu ekspapież. Ktoś napisał (o Janie Pawle II), że dana sprawa nie ma związku z ekspapieżem. Potem ktoś inny, że o Janie Pawle II nie można pisać ekspapież, gdyż również pośmiertnie – zgodnie z prawem kanonicznym – jest on papieżem. Jednak papież to „najwyższy zwierzchnik Kościoła”. Po śmierci nie jest już zwierzchnikiem, jest ekspapieżem, a jego następca zostaje papieżem. Będę wdzięczny za lingwistyczną, oderwaną od ideologii, interpretację.
przełożony
4.03.2010
Witam,
bardzo interesuje mnie pochodzenie słowa przełożony w rozumieniu 'ktoś, kto jest nad nami, kto jest naszym przełożonym'. Dlaczego akurat przełożony? Próbowałem znaleźć w tym jakiś sens, ale jedyne, co przyszło mi do głowy, to przekształcenie z formy przedłożony, gdzie łożony znaczy 'usytuowany przed nami'. Proszę o pomoc.
nazwy godności
28.04.2003
Szanowni Państwo!
Jak napisać: czy wielki mistrz zakonu, czy Wielki Mistrz? Czy wpływ na pisownię funkcji ma podanie nazwiska osoby?
Dziękuję serdecznie za odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Przesmycki. Na pytanie o doświadczenie zawodowe Przesmycki odmawia odpowiedzi. Jego zwierzchnicy mówią dość ogólnie o służbach specjalnych albo kontrwywiadzie.
    Leszek Ciećwierz...
  • ... były szczytem jego kariery: łączył stanowisko prezesa rządu, kierownika oświaty, zwierzchnika wolnomularstwa, jako Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Narodowego od 1 marca...
  • ... spokojny, zrobię piekło na całe miasto. Zawiadomię pańskich kolegów i zwierzchników, zawiadomię kontrwywiad, straż pożarną i prasę. Już mi nikt po...

Encyklopedia PWN

w Polsce instytucja wprowadzona 1983; od 1989 jest nim prezydent;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego