Bristol

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Bristol (miasto) -lu; przym.: bristolski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego