Kaliningrad

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Kalinin•grad -du, -dzie; przym.: kaliningradzki
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego