Abraksas

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Abraksas (= bóstwo) -sa, -sie a. Abraxas
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego