Achilles

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Achil•les (mit. gr.) -sa, -sie: ścięgno Achillesa
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego