Aztek

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Az•tek -tekiem; -tekowie a. -tecy, -teków; przym.: aztecki
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego