Azzurri

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Az•zur•ri (sport., pot. reprezentacja Włoch) ndm
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego