Baal

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Baal (mit.) -la
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Z tej opowieści dowiadujemy się, że było czterystu pięćdziesięciu proroków Baala i czterystu proroków Aszery (1 Krl 18, 19-40).
Podobnie…

 

…możnowładców judzkich odwrócił się od Jahwe i oddawał cześć boską Baalowi. Gdy syn Jojady, kapłan Zachariasz, wytknął mu w ostrych słowach…

 

…nich nieletnich, dowodziły, że rzeczywiście klasy wyższe Anglii składały ofiary Baalowi pieniądza. Trudno się dziwić, że w tymże Londynie poczęte proroctwo…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego