Babeuf

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Babeuf: Fran•ciszek (a. Fran•çois) Babeuf, Fran•ciszka Babeu•fa (a. Babeuf), o Fran•ciszku Babeu•fie (a. Babeuf) ,
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego