Babilonka

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Babilon•ka (mieszkanka Babilonii) -n•ce, -n•kę; -nek
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego