Brassens

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Bras•sens: Georges Bras•sens, Geor•ges’a Bras•sen•sa, o Geor •ges’u Bras•sen•sie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego