CAF

Wielki słownik ortograficzny PWN*

CAF (= Centralna Agencja Fotograficzna; Centralne Archiwum Filmowe) CAF-u, CAF-ie a. ndm
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…z ruchomym obrazem. W latach 1993-1997 Bujnowicz współpracował z CAF (późniejszą Redakcją Fotograficzną PAP). Jego zdjęcia stanowiły ilustracje do licznych…

 

…niesamowite, ile może ocalić fotografia. Na milionach klatek zdjęciowych w CAF/PAP, Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, w kolekcjach prywatnych udało się odnaleźć…

 

…w jednoczęściowych strojach, co wzbudziło krytykę futbolowych władz FIFA i CAF. Co pan na to?
– My piłkarze nie wiemy w czym…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego