Casablanca

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Casa•blan•ca -n•ki, -n•ce, -n•cę a. Casablanka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego