Czarny Kontynent

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Czar•ny Kon•tynent (= Afryka) Czar•nego Kon•tynen•tu, o Czar•nym Kon•tynen•cie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego