Dalmacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Dal•ma•cja -cji, -cję; przym.: dalmacki a. dalmatyński
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego