Delft

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Delft (miasto) -f•tu, -f•cie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego