Ex libris

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Ex libris (napis na ekslibrisie; skrót: ex lib.)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego