Ga

 
Wielki słownik ortograficzny
Ga (= gal; List św. Pawła do Galatów) ,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego