Galicja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Gali•cja (ziemie polskie pod zaborem austriackim) -cji, -cję; przym.: galicyjski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego