Gandhi

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Gan•dhi: Mahatma (Mohan•das Karam•chand) Gan•dhi, Mahat•mę Gan•dhiego, o Mahat•mie Gan•dhim; In•dira Gan•dhi, In•dirze Gan•dhi, In•dirę Gan•dhi; Rajiv Gan•dhi, Rajiva Gan•dhiego, o Rajivie (a. Rajiwie) Gan•dhim
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego