Ha

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Ha (= han; Księga Habakuka) ,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego