Habermas

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Haber•mas: Jür•gen Haber•mas, Jür•gena Haber•masa, o Jür•genie Haber•masie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…peryferii" świeci po oczach feerią nazwisk i cytatów najmodniejszych filozofów – Habermas, Rawls, Gellner, Kymlicka – i oczywiście krajowych politycznych przyjaciół i przeciwników…

 

…nazywamy tradycją. Co więcej, jak to znakomicie uzasadnił profesor J. Habermas, nasza skłonność do porozumienia, do dialogu, jest jednym z najżywszych…

 

…werbalnym i po trzecie komunikacja nie może być, mówiąc słowami Habermasa, "systematycznie wypaczana", tj. zawierająca wieloznaczności, niejasności lub wręcz elementy niezrozumiałe…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego