Halifax

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Halifax (miasto) -aksu a. -axu, -aksie a. -axie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego