Hall

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Hall: Aleksan•der Hall, Hal•la, o Hal•lu; Katarzyna Hall, Katarzynie Hall, Katarzynę Hall
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego