Holokaust

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Holokaust (zagłada Żydów) -au•stu, -au•ście a. Holocaust
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego