I.N.C.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

I.N.C. (= in nomine Christi – w imię Chrystusa) a. INC
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego