ILS

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ILS (= Instytut Lingwistyki Stosowanej; instrument landing system – system nawigacyjny lotniska) ILS-u, ILS-ie a. ndm
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego