IMEI

Wielki słownik ortograficzny PWN*

IMEI (= International Mobile Equipment Identity – indywidualny numer identyfikacyjny telefonu komórkowego) ndm
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego