ISSN

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ISSN (= International Standard Serial Number – międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego) ISSN-u, ISSN-ie a. ndm
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego