Izraelita

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Izraelita (przedstawiciel narodu żydowskiego w epoce Starego Testamentu) -icie, -itę; -ici, -itów
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

ziemią, aby ich zwaliska były na zawsze przestrogą dla tych Izraelitów, którzy by chcieli dopuścić się podobnej zdrady.
Łup zdobyty na

 

od służby jego odstępując?
Lękając się wojny z rodakami, starszyzna
Izraelitów zajordańskich wypierała się gorąco, jakoby miała zamiar wypowiedzieć posłuszeństwo kapłanom

 

Izebel. Do walki z nimi wystąpił samotnie Eliasz. Nieprzeliczone rzesze Izraelitów i Kananejczyków z napięciem oczekiwało osobliwego pojedynku o posiadanie ich

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego