Jabłonna

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Jabłon•na -n•nie, -n•nę; przym.: jabłoneński a. jabłoński, a. jabłonowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego