Jakubowski

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Jakubow•ski: Jan Zyg•munt Jakubow•ski, Jakubow•skiego, o Jakubow•skim
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego