Jugosławia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Jugo•sławia -wii, -wię; przym.: jugosłowiański
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Mimo ogłoszenia przez prezydenta Billa Clintona "zwycięstwa" w kampanii przeciw Jugosławii, w USA nie ma poczucia triumfu i Amerykanie są podzieleni…

 

…dwa tygodnie w całym kraju wystawiali swoje przedstawienia. Występy w Jugosławii, gdzie grali w języku esperanto. Z krajów europejskich nie występowali…

 

…pomiędzy reformami i zmianami systemowymi w gospodarkach ZSRR, Polski, Węgier, Jugosławii oraz podział dochodu narodowego. Ostatnio zajmuje się teorią rynkowego socjalizmu…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego