Kodeks cywilny

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Kodeks cywil•ny Kodeksu cywil•nego, Kodeksie cywil•nym (skróty: kc, k.c.)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego