Książki

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Książ•ki (miejscowość) -żek; przym.: książecki
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego