Lambert

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Lam•bert: Johann Hein•rich Lam•bert, Johan•na Hein•richa Lam•berta, o Johan•nie Hein•richu Lam•ber•cie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego