Lampedusa

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Lam•pedusa (wyspa) -sy, -sie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego