Landtag

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Land•tag (parlament kraju związkowego w Niemczech i Austrii) -gu, -giem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego