zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Drugim przykładem pakietu ułatwiającego tworzenie systemów typu ekspertowego jest pakiet M.1 firmy Tacknowledge Inc. utworzony w 1984 r. Pakiet może wspomagać…

 

…54 49
Ag. "Metro" pilnie każde 644 32 50
a
M-1–2-3-4, 622 33 30, 0-602 611 890…

 

…ABC" od 300 $ 633 40 B3, 669 78 92
a
M-1–2-3-4, 622 33 30, 0-602 611 890…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego