Microsoft Access

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Mic•ro•soft Ac•cess Mic•ro•soft Ac•ces•su, Mic•ro•soft Ac•ces•sie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego