PAGART-owski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

PAGART-ow•ski; -scy a. pagartowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego