PAL

Wielki słownik ortograficzny PWN*

PAL (= Phase Alternation Line – system telewizji kolorowej) PAL-u: system PAL
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego