Pakulnis

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Pakulnis: Maria Pakulnis, Marii Pakulnis, Marię Pakulnis
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego