Pokój

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Pokój (miejscowość w Opolskiem) Pokoju; przym.: pokojski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego