Saleta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Saleta: Przemy•sław Saleta, Salecie, Saletę
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…stoją trzymetrowe płoty. Nie przeciśnie się pijak ani zwierzę.

Przemysław
Saleta przyczyn wypadków również upatruje raczej w polskiej infrastrukturze. Ostatnio miał…

 

…gośćmi byli Justyna Steczkowska, Robert Gawliński, Anita Lipnicka i Przemysław Saleta. Karting to świetna zabawa i sposób na pokonanie stresu. Fachowcy…

 

…gdy jej mąż walczy.
– Cóż, jestem uzależniony od adrenaliny – komentuje
Saleta.
JAM

Dmo załatwi reformatorów
Prezesi klubów drugoligowych chcą rządzić polskim…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego