Shakespeare

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Shakespeare: Wil•liam Shakespeare, Wil•liama Shakespeare’a, Wil•liamem Shakespeare’em, o Wil•liamie Shakespearze a. Szekspir
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego