Siemens

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Siemens (marka i firma) -n•sa, -n•sie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego